Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

1 ks nájdených

Alica Gondová - Salón Alica

Telefónne čislo:
(045) 5361535
Mobil:
0905 405 320
Fax:
(035) 760 4130
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, M. Rázusa 10
Sídlo:
960 01 Zvolen, M. Rázusa 10

Top Služby: