Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

1 ks nájdených

CENTRUM ZDRAVIA SV. MAGDALÉNY, s.r.o.

Telefónne čislo:
057 / 488 00 75
Mobil:
0907 979 751
Fax:
047 433 4154
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
094 13 Sačurov, Osloboditeľov 360
Sídlo:
094 13 Sačurov, Osloboditeľov 360

Top Služby: