Výsledok:

1 ks nájdených

Domov dôchodcov Klížska Nemá