Výsledok:

1 ks nájdených

LÚČ - Domov sociálnych služieb