Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

1 ks nájdených

MUDr. Ingrid Jutková - Pedo Dent s.r.o.

Telefónne čislo:
041 / 562 37 30, 041 / 500 23 43
Mobil:
0908 455 466
Fax:
053 445 2537
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Komenského 37/A
Sídlo:
040 01 Košice, Komenského 37/A, poliklinika Sever

Top Služby: