Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

79 ks nájdených
Telefónne čislo:
054 / 474 89 47
Mobil:
0911 412 308
Fax:
036 / 635 53 13
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava - Nové Mesto, Bojnická 10
Sídlo:
831 04 Bratislava - Nové Mesto, Bojnická 10

Top Služby:

Telefónne čislo:
038 / 552 82 49
Mobil:
0908 711 937
Poštová adresa:
955 01 Topoľčany, Puškinova 1439/8
Sídlo:
955 01 Topoľčany, Puškinova 1439/8

Top Služby: