Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

32 ks nájdených
Telefónne čislo:
048/ 413 45 49
Mobil:
0915 854 711
Fax:
048/ 413 45 55
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 04 Banská Bystrica, Nová 21
Sídlo:
974 04 Banská Bystrica, Nová 21

Top Služby:

Telefónne čislo:
033/ 74 26 823
Sídlo:
920 01 Hlohovec, Podzámska 2361/16

Top Služby:

Telefónne čislo:
057 445 04 33
Mobil:
0907 910 644
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Na Lieskovčíku 5525/13
Sídlo:
066 01 Humenné, ul. 1. mája 25

Top Služby: