Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

14 ks nájdených
Telefónne čislo:
051 771 34 45
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Hollého 14/A
Sídlo:
080 01 Prešov, Konštantínova 17

Top Služby:

Telefónne čislo:
037/6323686
Mobil:
0905850112
Poštová adresa:
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 24
Sídlo:
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 24

Top Služby: