Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

3 ks nájdených
Telefónne čislo:
031 590 4300
Mobil:
0903 460 430
Fax:
031 780 8054
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
931 01 Šamorín, Hlavná 833/31
Sídlo:
931 01 Šamorín, Hlavná 833/31

Top Služby:

Telefónne čislo:
33/774 90 38
Mobil:
+421/903 555 105
Fax:
041 700 32 03
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
921 01 Pieštany, Winterova 62/1778
Sídlo:
921 01 Pieštany, Winterova 62/1778

Top Služby: