Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

10 ks nájdených
Telefónne čislo:
051/771 12 76
Mobil:
0948 277 299, 0917 959 231
Fax:
051/ 748 13 82
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 00 Prešov, Prostějovská 33
Sídlo:
080 00 Prešov, Prostějovská 33

Top Služby:

Telefónne čislo:
031 / 552 72 99
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Hlavná 326
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Hlavná 326

Top Služby:

Telefónne čislo:
0357702873
Mobil:
0905546825
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Rákócziho 11
Sídlo:
945 01 Komárno, Rákócziho 11

Top Služby: