Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

57 ks nájdených
Telefónne čislo:
051/776-2220, 051/774-7176
Mobil:
(038) 7497444
Fax:
(02) 44638377, (02) 44638377
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Veľký Šariš, Východná 8
Sídlo:
080 01 Veľký Šariš, Východná 8

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 636 58 14
Mobil:
(046) 5420902, (046) 5420903
Fax:
(037) 7415716, (037) 7415716
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 13 Košice, Americká tr. 17
Sídlo:
040 13 Košice, Americká tr. 17

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 5501511
Mobil:
0905-743-225
Fax:
(02) 44872106, (02) 44872106
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Legionárska 10
Sídlo:
911 01 Trenčín, Legionárska 10

Top Služby:

Telefónne čislo:
031/789-9942
Mobil:
0905-443-786
Fax:
(031) 5530298, (031) 5530298
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 01 Šala, Nemocnična 933/13
Sídlo:
927 01 Šala, Nemocnična 933/13

Top Služby:

Telefónne čislo:
(053) 4410446
Mobil:
0915/882 156
Fax:
(037) 7729931, (037) 7729931
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
052 01 Spišská Nová Ves, Námestie SNP 2
Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves, Námestie SNP 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 / 501 029 50
Mobil:
0903 708 689, 0904 308 704
Fax:
02 / 501 029 99
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava, Záhradnícka 42
Sídlo:
821 08 Bratislava, Záhradnícka 42

Top Služby:

Telefónne čislo:
052 452 2659
Mobil:
0904 064 119
Fax:
032 776 4222
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
821 07 Bratislava - Vrakuňa, Bebravská 1
Sídlo:
821 06 Bratislava, Krajinská 10458/63

Top Služby:

Telefónne čislo:
041 500 5783, 041 569 3328
Mobil:
0948 666 102
Fax:
043 427 1205
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
013 05 Belá, Oslobodenia 166
Sídlo:
013 05 Belá, Oslobodenia 166

Top Služby:

Telefónne čislo:
058 / 442 52 71
Mobil:
+421/905 344 615
Fax:
058 / 442 52 71
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava, Gercenova 8/F
Sídlo:
851 01 Bratislava, Gercenova 8/F

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 642 6146
Mobil:
0917 848 071
Fax:
058 / 442 52 71
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 76 Nové Zámky, Komarňanská ulica 24
Sídlo:
940 76 Nové Zámky, Komarňanská ulica 24

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 622 2207
Mobil:
0917 848 071
Fax:
058 / 442 52 71
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Zbrojničná 510/8
Sídlo:
040 01 Košice, Zbrojničná 510/8

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 539 3700
Mobil:
0904 807 788
Fax:
036 749 4970
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
028 01 Trstená, Železničiarov 1842
Sídlo:
028 01 Trstená, Železničiarov 1842

Top Služby: