Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

32 ks nájdených
Telefónne čislo:
051/776-2220, 051/774-7176
Mobil:
(038) 7497444
Fax:
(02) 44638377, (02) 44638377
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Veľký Šariš, Východná 8
Sídlo:
080 01 Veľký Šariš, Východná 8

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 / 646 00 27
Mobil:
0905 477 456
Fax:
045 / 532 53 59
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 11 Košice - Juh, Gemerská 3
Sídlo:
040 11 Košice - Juh, Gemerská 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
041 / 542 38 10
Mobil:
0907 329 917
Fax:
02 / 448 837 49
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
015 01 Rajec, Poliklinika Rajec,Hollého 200
Sídlo:
015 01 Rajec, Poliklinika Rajec,Hollého 200

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 / 628 17 20
Mobil:
0917 746 641
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
071 01 Michalovce, Námestie osloboditeľov 12/1002
Sídlo:
071 01 Michalovce, Námestie osloboditeľov 12/1002

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 / 649 52 21
Mobil:
0948 205 100
E-mail:
Poštová adresa:
072 04 Trhovište, Tichá 51
Sídlo:
072 04 Trhovište, Tichá 51

Top Služby: