Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

5 ks nájdených
Telefónne čislo:
037/6504 441
E-mail:
Poštová adresa:
949 11 Nitra, Čajkovského 46
Sídlo:
949 01 Nitra, Čajkovského 46

Top Služby:

Telefónne čislo:
057 770 65 79
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Laborecká 1902/72
Sídlo:
066 01 Humenné, 1. mája 2045

Top Služby: