Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

11 ks nájdených
Telefónne čislo:
(037) 6512942
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Farská 29
Sídlo:
949 01 Nitra, Farská 29

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 649 36 30
Mobil:
0905 749 718
Fax:
034 165 10894
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
072 06 Malčice, 356
Sídlo:
072 06 Malčice, 356

Top Služby: