Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

81 ks nájdených
Telefónne čislo:
036 759 24 40
Mobil:
účtovníčka školy: +421945 455 323 zástupkyňa školy: +421917 225 190 riaditeľka školy: +421905 712 806
Web:
E-mail:
Sídlo:
943 42 Gbelce, Ulica J. Stampayho 928/76

Top Služby: