Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

21 ks nájdených
Telefónne čislo:
035 / 771 45 60, 035 / 771 45 61
Fax:
035 / 771 45 62
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Krivá 4
Sídlo:
945 01 Komárno, Hradná 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
031 775 11 11
Mobil:
0918 522 788
Fax:
031 775 30 00
Web:
E-mail:
Sídlo:
927 03 Šaľa, Administratívna budova, ev. č. 1236

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 591 8132, (031) 5918200
Mobil:
0905 283 601
Fax:
(031) 5918201
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 37 Lehnice, Veľký Lég 113
Sídlo:
930 37 Lehnice, Veľký Lég 113

Top Služby:

Telefónne čislo:
033/762 63 09
Mobil:
0915 767 210
Fax:
02/4524 4718
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
921 01 Pieštany, Brezová 19
Sídlo:
921 01 Pieštany, Brezová 19

Top Služby:

Telefónne čislo:
058 / 443 15 06
Mobil:
0911 477 933
Fax:
036 / 635 53 13
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
981 01 Hnúšťa, O. Klokoča 732/6
Sídlo:
981 01 Hnúšťa, O. Klokoča 732/6

Top Služby: