Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

6 ks nájdených
Telefónne čislo:
051 / 771 01 35
Mobil:
(038) 7497444
Fax:
(02) 64284815, (02) 64284815
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Mirka Nešpora 2
Sídlo:
080 01 Prešov, Mirka Nešpora 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
048 480 03 30
Mobil:
0905 283 286
Fax:
034 165 10894
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Nad Plážou 11
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Nad Plážou 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 / 772 59 15
Mobil:
0905 205 367
Fax:
02/ 635 313 45
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Valchovnícka 21
Sídlo:
945 01 Komárno, Valchovnícka 21

Top Služby: