Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

 

Výsledok:

7 ks nájdených
Telefónne čislo:
0904 236 237
E-mail:
Poštová adresa:
920 01 Hlohovec, Jesenského 5
Sídlo:
920 01 Hlohovec, Jesenského 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
057 762 21 57
Poštová adresa:
069 01 Snina, Hviezdoslavova 2062
Sídlo:
069 01 Snina, Hviezdoslavova 2062

Top Služby: